ख्रिस्ती चित्रपट

आमहाय ईही आपहाल एअरा हाटी ख्रिस्ती चित्रपट, आन एअना गीते आपहाल एअरा मिळहे याल आपां एई सेकतेहें, डाउनलोड कोई सेकतेहें, बिहराल बी देखाडी सेकतेहे ई आपेहाटी मावची भाषा वेबसाईट माय मोफत उपलब्ध हेय. या आपां फायदो ला .धन्यवाद.